แสดง 241 ถึง 260 จาก 4,928 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
241รายงานเดือน กพ-622019-03-1223
2421 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ<br> 1.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม<br> เพื่อทราบ 2019-05-2935
24311.2.5 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)2020-01-0235
24411.2.4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด2020-08-0335
24533.1.2.6 บรบือ2020-12-2935
24611.2.6 เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)2020-01-0235
24711.2.5 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)2020-08-0335
248แจ้งโอนการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2562 (งวดที่ 1/2562)2019-03-2525
2493 3.1.1 สสอ. (จับสลาก) รพ.สต.ติดดาว2019-05-2935
25044.2.2.1 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิในเรือนจำ2019-10-3035
25111.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม2020-01-0235
25244.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล2020-03-0235
25311.2.6 เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)2020-08-0335
25444.2.2.2 การจัดบริการแก่ผู้ต้องขัง2019-10-3035
25511.2.8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน2020-01-0235
25611.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม 2020-08-0335
25744.3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ2019-10-3035
25811.2.9 สาธารณสุขอำเภอ2020-01-0235
25911.2.8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน2020-08-0335
26033.1.2.10 นาดูน2020-12-2935