แสดง 241 ถึง 260 จาก 4,928 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
241เอกสารประกอบการประชุม การจัดทำรายงานข้อมูลตรวจราชการ รอบที่ 1/25602017-01-0614kpi1-2560.php
242รูปเล่มคู่มือการประเมินผล KPIs ปี 2560 _รัชนีวิภา (7 มกราคม 60)2017-01-07142017-01-12-sumat-0001.zip
243พิเศษ/2560ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนครูสมาธิ รุ่นที่ 40 2017-01-092b556c0dbfd18eedc26668516d5e663cd.pdf
244มค 0032.301/02/54รพ.พยัคฆภูมิพิสัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม25592017-01-1111f75548696e5cf4af0ac1aad22d27d588.pdf
245ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลประโยชน์ทับซ้อนประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.เชียงยืน2017-01-1125a5d25860afc1d7d956e565a908b1ba21.pdf
246คู่มือแนวทางการพัฒนารพ.สต.ติดตาว2017-01-1212017-01-12-star_hospital_03.zip
247มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 25592017-01-1211a9c930930e5d359a5d278b3e00b6f519.pdf
248สผท 011/2560ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 37/สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย2017-01-1323afee96e5ccce643fc9c5880636caabb.pdf
249สธ0317/3310ขอเชิญอบรมทักษะการให้บริการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ และการใช้โปรแกรม Aging health data2017-01-1818b987e6c6c3f52ab8dd316091edf6ac2b.pdf
250แบบสำรวจการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม2017-01-1813628b95c5ac120b5f86e8b79c80b9aa2e.doc
251ลย 0032.015/ว 95ประชาสัมพันธ์มหกรรมการแพทย์แผนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือง และผลการพิจารณารับรองหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่อง2017-01-182ca9984f7ff9f2d8cf9f17022e343c5ea.pdf
252มค.0032.012/ ว 154 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560การย้านหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 25602017-01-195cfa920e956082c44a7f02016cf97fc96.pdf
253มค 0032.002/ว157ขอเชิญประชุมประจำเดือน มกราคม 2560 (ครั้งที่ 1/2560)2017-01-1914b24cf4829831bb9f7aeae200ddb2fef6.pdf
254ประกาศสอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.กันทรวิชัย2017-01-202936eb1ac232b4d006bb1c7b94c975abfe.rar
255มค.0032.012/ ว 169,972,324 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา)ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2017-01-205c4a43cacec1be087045a0629dca125de.pdf
256ข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ตามแบบประเมิน External2017-01-2017801a37632eeb0898263bba45a5ba55d2.xlsx
257ข้อมูลบุคลากร (ภายในหน่วยงาน) เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ตามแบบประเมิน Internal2017-01-20177fce0865aa114f41bf35f920e2a44940.xlsx
258ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)และนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ2017-01-235e3da5f137beb6d9883c5bac4154e0423.pdf
259แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 12017-01-2311876269d6b2b609dbda681745b752aa7e.pdf
260รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 และ รายงานปรับปรุงการจัดซื้อในปี 25602017-01-2311ef633e672217f577539066b0f2a65232.pdf