แสดง 241 ถึง 260 จาก 4,928 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
241มค.0032.012/ว2094,2095 ลว. 15 ก.ค. 63รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลนาดูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2020-07-1559c6c945143ffd45b1385df9de3934f6b.pdf
242รับย้าย/รับโอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ2016-09-215c86caecba8162d381b4f46d31f971d9c.pdf
243ประกาศเพื่อขอเลื่อนระดับ ลว. 14 ก.พ.63ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2020-02-1752b97215317a972166abe46469bec30bf.pdf
244ประกาศการคัดเลือกบุคคลฯเพื่อแต่งตั้งให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 10 ราย2016-09-225b06d3ed7c691305c968da723d9849d82.pdf
245ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน 6 ราย2016-09-2257ae9a337914e4415da1e9094b67b9613.pdf
246มค 0032.012/ว 2105การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2020-07-165d98c1edc05ad94fd88469f4d4fccfb92.pdf
247ลว. 15 ก.พ. 61ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2018-02-165c095aa2b557a758b15191c61e3bef1aa.pdf
248ประกาศการคัดเลือกข้าราชการทำหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม2016-09-2858ee063a4bbca0e0379e03f5fa1a1f9d1.pdf
249-ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป2017-07-315385d36352cfc643485433a46d557b6d7.pdf
250ลว. 15 ธ.ค. 60ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2018-02-205dbf7e5854a81e98c8180e49d83e26e13.pdf
251ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2017-02-235cf3687df01f9248f984b5c4b7f0b2add.pdf
252-ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชกาาร กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก (ทันตแพทย์)2020-04-09534f16ab11fc371e876eab1c713593b67.pdf
253มค 0032.012/ว2210-ว3879การย้ายภายในจังหวัดรอบ ตุลาคม 25602017-08-215bd8a2dc50ac8b8d3700882b607a56e35.pdf
254มค.0032.012/ว577 ลว. 24 ก.พ. 63ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง2020-02-245d6530b0225bfc1c4d9b8412942c39abf.pdf
255มค.0032.012/2765 ลว. 25 ก.ย. 65การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 25612018-09-25598c9af8a765cb60f7321faaf28594f0b.pdf
256มค.0032.012/ว574,3046,575 ลว. 24 ก.พ. 63ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)จำนวน 2 ตำแหน่ง2020-02-245cd1b8a668cda9b5754aa358e30735d70.pdf
257-ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (นวก.คอมพิวเตอร์)2020-10-27517295d31574872f1524eaec2fefb2e80.pdf
258-ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (นวก.คอมพิวเตอร์)2020-10-2951e90479f50727f75a0fb1c2ceb0953f1.pdf
259ลว. 22 ก.พ.61ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2018-03-025b132a0282ad903bd87efd1f334b3b910.pdf
260ลว. 28 กันยายน 2561ประกาศฯผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในสังกัดจังหวัดมหาสารคาม2018-09-2859ff7caa03df429e2280dc3e40be9b4a4.pdf