แสดง 221 ถึง 240 จาก 5,644 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
221มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 25602017-08-09116a570e70038ce0f68069a345d788fe3b.pdf
222มค 0032.001.3/ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642021-04-2111f2cbeaf9efce60c31fc7ea93a5f210c3.pdf
223มค 0032.001.3/-ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)2019-12-1211ff030fe61cb266adb53f5efbc1064dfe.pdf
224มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 25592016-10-0611a23a25b56214ad2b3c8ca30cbea9b500.pdf
225แผนการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25602016-10-0711cb20fa4b321134ba3781ce01a6e215c9.pdf
226มค 0032.001.3/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 25612018-10-02110ba4b7c1fe9d016ad0999385c863c1ab.pdf
227มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 25602017-08-28113c5fb7470a927e63de07c558388ff3ab.pdf
228มค 0032.001.3/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 25612018-10-17110f0594c8b706dbbbac1e24498031b148.pdf
229มค0032.001.3/-เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ2020-03-02114a1f3e3d61503622e74188481f23d9ef.pdf
230มค 0032.001รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25602017-03-22116737e4d81ed8d63b6ccaad325bd1b48c.pdf
231มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 25602017-09-1511b49f111472a83b8c0c24130852f1f8bb.pdf
232มค0032.001.3/-เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ2020-03-0211c23661dfcdefc2cf165ec5ad3e2d987e.pdf
233มค0032.001.3/-เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1)2021-01-141159988caebdb6ecbd42b217ca89e326b1.pdf
234มค0032.001.3/-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการ2020-01-1511da89e0861335ea28c5d9cb392cb263c6.pdf
235-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 25612017-10-0911acdd5d5fd57060fa9d65b3adb83597f4.pdf
236มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 25592016-11-03112f70de10b0e05e0bdeed7ea50da407e7.pdf
237มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 25602017-10-0411bc854ca581853ca86df014866770c25c.pdf
238ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2560 ไตรมาสที่ 22017-03-30118573c77f12c598601c9292f6174f6d5d.pdf
239มค0032.001/-เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)2018-06-2811ef86fa04358610561246de970b927ab8.pdf
240ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและเทคนิค จัดซื้อ/จัดจ้าง ไตรมาสที่ 22017-03-3011a3673dd52e56a8c6ee2e8759ec707eba.pdf