แสดง 221 ถึง 240 จาก 5,215 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
221รพ.โกสุมพิสัย รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 เดือนกุมภาพันธ์62 *ไฟล์excel2019-08-212378718c2f3b55288308837cb2e2f72e4b.xlsx
222รายงานบริหารเวชภัณฑ์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ รพ.บรบือ2018-09-1023dead1347a57ad43bf5919348eb7610cb.xlsx
223รายงานวัสดุการแพทย์ประจำเดือน2019-02-0823
224รพ.โกสุมพิสัย ส่งรายงานประจำเดือน เมษายน 25622019-05-132395321f3438e2413b2a97bf28796fe18a.xlsx
225EB12019-06-25259dc6b23e507e526b6fef8bcda4b50aa9.docx
226รพ.โกสุมพิสัย รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ มีนาคม 2562 *ไฟล์excel2019-08-21232a3836aef45d370ef3ff7b6b9f4b241b.xlsx
227EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 25622019-12-13252c6f8e999b2d7bd75e93376e10348094.pdf
228รายงานบริหารเวชภัณฑ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ รพ.บรบือ2020-10-1423e87a40f7d928ea0cf3bd0a4849ab360b.xlsx
229รายงานบริหารเวชภัณฑ์ยา คืบหน้า ธค.63-มค.64-กพ.642021-03-0224086dc6ab4efc491a27706cb267c4cbd8.xlsx
230แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนทับหม้อเกลือ2016-09-151340e60845765ab761b3a0dfe53c6eb97f.pdf
231ส่งรายงานไตรมาสและรายงานเดือนมิถุนายน 25602017-07-19233af59ea64f10135be88ea53b313ddb92.xlsx
232ประกาศเจตน์จำนงค์ต่อต้านการทุจริต สสอ.กันทรวิชัย2018-02-0925ecdabe10eed91aab0726b3de3ab7ecca.docx
233รายงานวัสดุการแพทย์ประจำเดือน2019-02-092322dd1c8232d45bcaa031f1fd8b9df731.xlsx
234EB22019-06-25254ed8414f21db4ad4be65a98b643e49ac.docx
235รพ.โกสุมพิสัย รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ เมษายน 2562 *ไฟล์excel2019-08-212329bc801d7c471ee7a1a425b5c3a55a98.xlsx
236EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกฯ2019-12-132560b3aca4a487df7fcd4a2cb5175ae1d7.pdf
237รพ.โกสุมพิสัย ส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน 25632020-07-10230926628d865357ec6041e424864eb721.xlsx
238รายงานบริหารเวชภัณฑ์ ประจำไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓2020-10-14232e5dad98b4c3bd725ad4dcdbe6a8a685.docx
239ส่งรายงานรายไตรมาส 1/25642021-03-022490a9f22fe3fc309a8331d3bc39e9a822.xls
240สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2559 ครั้งที่ 1/25592016-01-3187f76604805e1808f722c3e8e7ee52bbd.pdf