แสดง 201 ถึง 220 จาก 5,215 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
201สช.รับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อปชช2017-02-011742f0d96800c7ef2426f6e18f23131c1.pdf
202รายงานความคืบหน้า # งานบริหารเวชภัณฑ์(ยา) ประจำเดือน ก.ค. 622019-08-202330e85d6f18ca24cc616682eb4693e087.xlsx
203รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.๑)2019-12-1625213e54c245d402c34fe384c2d179d753.pdf
204รายงานบริหารเวชภัณฑ์เดือนมกราคม25632020-02-122321b2d5f48044db3e1be16ac128c9611a.xlsx
205เล่มสรุปรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1-2560 จังหวัดมหาสารคาม2017-02-03144e9ff2e54401c7748c7993fdd5e51644.pdf
206การกำหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน2019-04-0925a96c356d0aaee03d4bd46996457b2764.pdf
207รพ.โกสุมพิสัย รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 เดือนมกราคม62 *ไฟล์excel2019-08-21232dc192c40b098af03e730bcaa08f1040.xlsx
208รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ พ.ย. 2562 (หมวดวัสดุการแพทย์)2019-12-16238dec87b3da5af177c29fad546154603c.xlsx
209ประกาศคณะกรรมการคัดเลือบุคคล เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2017-02-035eff7928cad1b67131891bea2c9f8fd69.pdf
210แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง/ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ปี 25612018-01-092552ff731d096407632cab751d5aa99014.jpg
211รายงานบริหารเวชภัณฑ์ (ยา) ประจำเดือน ตค61-มค622019-02-0823b47aa21127b4705228c43e98bf1e7519.xlsx
212โรงพยาบาลชื่นชมรายงานบริหารเวชภัณฑ์เดือน เมษายน 25622019-05-0823cc31409fe97f422106e61fc3aa6ba85b.xlsx
213การกำหนดมาตรการ กลไกการปฏิบัติตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน2019-02-1425a323a85bb64a901f483e1c54be6a3b62.pdf
214รายงานบริหารเวชภัณฑ์ ประจำเดือน ก.ค.622019-08-21237b21d233d3fee2494b8cbeb61f54ebbd.xlsx
215รายงานบริหารเวชภัณฑ์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ รพ.บรบือ2020-02-1223b24bf7e54b5e9c5620c5bda3214f622a.xlsx
216รายงานบริหารเวชภัณฑ์ กพ.2564 ทันตกรรม รพ.นาดูน 2021-03-02232e2974fb0cd89c07b8809c615346c2ad.xlsx
217นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ คณะที่ 1-52017-02-03142017-02-03-bancha-001.zip
218รพ.โกสุมพิสัย ส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม 612018-09-1023f0914c01bf8ad29b01e0f502878676d1.xlsx
219รายงานบริหารเวชภัณฑ์รพ.กุดรัง2019-02-082358b908476db91528cf69fba56d3393b6.xlsx
220รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง2019-06-252535228319fcf14a7fa0de9c9290f5a53e.pdf