แสดง 181 ถึง 200 จาก 4,526 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
181ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2560 ไตรมาสที่ 22017-03-30118573c77f12c598601c9292f6174f6d5d.pdf
182มค0032.001/-เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)2018-06-2811ef86fa04358610561246de970b927ab8.pdf
183ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและเทคนิค จัดซื้อ/จัดจ้าง ไตรมาสที่ 22017-03-3011a3673dd52e56a8c6ee2e8759ec707eba.pdf
184มค0032.001/-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561 (ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลง) ตามแบบฟอร์ม คตง.2018-07-02119cd9ab5de776dd280a934c7863ab5a92.pdf
185มค0032.001/-ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ Best Product2018-07-02116feed1053d32d0216ef5e79fa3980104.pdf
186-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ2020-01-0811756af389864aa7b2ecf07d4946f9c996.pdf
187มค 0032.301/02/2644ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ประจำเดือน ตุลาคม 2559 2016-11-18113e7df2f3de1f5c70e1b5a1e9c19d09b9.pdf
188มค0032.001.3/-ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 2020-01-10117677d5f5f96c2811bd45320e8d3f4907.pdf
189มค0032.001.3/-เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ2020-03-1311ee16c46606f34d85608f119a9a6ab89c.pdf
190มค0032.001.3/-เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 3 โครงการ2020-03-1311ecfacaf7632dc8466bd514173c760446.pdf
191มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 25612018-03-2811a5a1219e48e44ca4c260188e8707c627.pdf
192มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 25612018-06-30114e50dd437ab15e0b8020768fc8b0984e.pdf
193มค0032.001.3-เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร จำนวน 3 หลัง 2019-03-081121f014a1d71bfaca32893018761f07c1.pdf
194มค 0032.001.3/-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.25632019-11-111164a4d636fc8330baf5379c84454a3531.pdf
195มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 25592016-12-07114deab1d655eb75bdbb8cd735232caa73.pdf
196มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25612018-04-0911c00a3ebd4d96fd975a4dc25ddcc20ae6.pdf
197มค 0032.002/02/671รพ.พยัคฆภูมิพิสัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม25602017-04-1111a4b4bab6f5b7d67f910fa660b12ffc2c.pdf
198มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 25602017-11-06115676bf67815ac79f43a0c3457e75cb8e.pdf
199มค0032.301/02/2779ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 25592016-12-091134584f162b9640ed049e1448d874d893.pdf
200มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 25612018-07-111135c0a2392e9b8dea54af68d128ffe16f.pdf