แสดง 181 ถึง 200 จาก 4,610 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
181เอกสารประกอบการบรรยายสรุปการตรวจราชการ1-25602017-02-01142017-02-01-sumat-002.pdf
182รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์2017-07-14235e8d2d9a87bcb542a7f2d5cb3dac513d.xlsx
183รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ2019-01-14252cefc2d6f1d13e33ce5e07a347edc31b.pdf
184การเผยแพร่การกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ2019-06-212521a0c257ff7117727423c3912f25c5ee.pdf
185รายงานบริหารเวชภัณฑ์โรงพยาบาลชื่นชม เดือน กรกฎาคม 25622019-08-162309a5c706328c466eb32341e3210fb2b9.xlsx
186แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 12019-12-162591c4c9834c12446d648380b463939def.pdf
187รพ.โกสุมพิสัย ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน 25632020-10-122377e46cc7a1cba11ffae1da10dbbbfd59.xlsx
188รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์2017-07-1423b1e17c59badefe30a09182896a20f6dd.xlsx
189รายงานบริหารเวชภัณฑ์ประจำเดือน มกราคม 2562 รพ.ชื่นชม2019-02-0723b1452d06a69268f4d9af6fde559b2e0d.xlsx
190eb32019-12-1625735a9359b0ce0deb24c1eb5a2227d3c7.pdf
191รายงานบริหารเวชภัณฑ์เดือนกันยายน 25632020-10-12233992ffa6085b560e732931478e4a5165.xlsx
192ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ practical tips in aesthetic dermatology ของสมคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง2016-08-19266ba958588a04b91cea6f8673a25ba9b.pdf
193สช.รับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อปชช2017-02-011742f0d96800c7ef2426f6e18f23131c1.pdf
194รายงานความคืบหน้า # งานบริหารเวชภัณฑ์(ยา) ประจำเดือน ก.ค. 622019-08-202330e85d6f18ca24cc616682eb4693e087.xlsx
195รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.๑)2019-12-1625213e54c245d402c34fe384c2d179d753.pdf
196รายงานบริหารเวชภัณฑ์เดือนมกราคม25632020-02-122321b2d5f48044db3e1be16ac128c9611a.xlsx
197เล่มสรุปรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1-2560 จังหวัดมหาสารคาม2017-02-03144e9ff2e54401c7748c7993fdd5e51644.pdf
198การกำหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน2019-04-0925a96c356d0aaee03d4bd46996457b2764.pdf
199รพ.โกสุมพิสัย รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 เดือนมกราคม62 *ไฟล์excel2019-08-21232dc192c40b098af03e730bcaa08f1040.xlsx
200รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ พ.ย. 2562 (หมวดวัสดุการแพทย์)2019-12-16238dec87b3da5af177c29fad546154603c.xlsx