แสดง 181 ถึง 200 จาก 4,657 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
181การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ครั้งที่ 2/25592016-09-1257a657caf2c2d81e4aea3de4580d4ec88.pdf
182รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านบริการทางวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ2017-01-2751f73ced656c63abc6eceacf3cbc3ce64.pdf
183-ประกาศ เรือง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข) และนิติกร ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.มหาสารคาม2017-07-05533a3930227c83369da784c107a3b4e14.pdf
184ลว. 21 ธ.ค. 60ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2017-12-265f8bf7696793bb6e507931662506e16de.pdf
185มค.0032.012/ว315 ลว. 31 ม.ค. 63ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2020-01-3151a6d0be5c507b7fe777e0ddbac5c4147.pdf
186-ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (พยาบาลวิชาชีพ) ผู้ที่มาสมัครที่ สสจ.ด้วยตนเอง2018-08-305f7346403f316adca187ad2b4552121fb.pdf
187ว1965 ลว. 1 ก.ค. 63การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2020-07-0259756c016bb4e1451c7a5de5a7fd94ebc.pdf
188-ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาและสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ2019-12-115411d250f8fd842999cb140d281ccc867.pdf
189มค0032.012/ว307การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก(สาขาพยาบาลศาสตร์) สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร2020-02-0355232a5f033cc3c50f17b9f44dac35cbd.pdf
190ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (พบาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)2016-09-13522a012dd5f2f59778f6c4775a1ea94bd.pdf
191ลว. 5 สิงหาคม 2562ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2019-08-085bfe53dd7debb085cb5b1a4cb17c331a7.pdf
192-แจ้งประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อต่อสัญญา พกส.2017-07-11509f86fe035eeade4eecf52bdd5824154.rar
193ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ)2016-09-145ddb1567234fc16ba942d6168a7ae61f5.pdf
194-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา2020-10-0653b097e3fd060ec36522317e733e5e996.pdf
195ลว. 9 ส.ค. 62ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) จำนวน 2 ตำแหน่ง2019-08-13518143f2c5f202a28574f9acb156c0c73.pdf
196- ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป2019-01-2951431b2802b523899a87a2659a6e94efb.pdf
197ลว. 9 ส.ค. 62ปรกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)จำนวน 2 ตำแหน่ง2019-08-1358ea3fbdaed67f7fd20b51afce463485d.pdf
198ปรกาศ ณ วันที่ 7 ต.ค.. 63ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการทำหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคนที่ 2 ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในสังกัดจังหวัดมหาสารคาม2020-10-0755708b5955f93f69263699ac52a4f2ae8.pdf
199ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม. 63ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 2 ตำแหน่ง2020-10-07593c87c71fcbff74ceb5cba5a764f3349.pdf
200ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2017-02-0157b62744de1aebe12e0b78f49d6ff2a14.pdf