เลขที่หนังสือนศ 0032.102/ 37105
เรื่องขอเชิญส่งผลงานวิชาการ/ วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร" ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ/วิจัย/คุณภาพ/นวัตกรรม/รายงานผู้ป่วย ร่วมติพิมพ์เผยแพร่ โดยกำหนดเปิดรับผลงานที่จะตีพิมพ์ในฉบับที่ ๑ ปีที่ ๒ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้สามารถส่งบทความและติดตามข่าวสาร/ Download เอกสารต่างๆ ได้ที่ http://www.mnst.go.th/NSTMJ หรือ NSTMJ@hotmail.com รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพ835900e94035f0e102261986c61c895c.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2018-02-02
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว97
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031