เลขที่หนังสือวช 0005/ ว 10437
เรื่องขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยของแต่ละหน่วยงาน จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจได้เข้าร่วมชมงานฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ ในภาคการเสวนา และภาคการอบรมฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพd3212aae68f206680d3eedabf7f664ed.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2018-01-24
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว93
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031