เลขที่หนังสือสธ 0201.02/ ว 11
เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจหรือผู้มีความตั้งใจในการทำวิจัยแต่ขาดองค์ความรู้ และที่ปรึกษาในการทำวิจัยสมัครเข้าร่วม "โครงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข" สามารถส่งใบสมัครและเอกสารแนวคิด (Concept paper) โดยทำหนังสือผ่านหัวหน้าหน่วยงานไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพa7b675456a4b369ef2c4091ce1876b48.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2018-01-24
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว99
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031