เลขที่หนังสือสธ 0604.04/ ว 14
เรื่องการเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จึงขอเชิญชวญให้หน่วยงานที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล DMSc Award โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภอ คือ 1. ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2. ประเภทหนังสือ/ตำรา ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ3. ประเภทการพัฒนาบริการหรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์ www.dmsc.moph.go.th และส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพb479bb03f01b59378d3ecd3de2873e52.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2018-01-23
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว82
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031