เลขที่หนังสือสธ 0305/5201
เรื่องประชาสัมพันธ์ "โครงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข"
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจหรือผู้ที่มีความตั้งใจในการทำวิจัยแต่ขาดองค์ความรู้และที่ปรึกษาในการทำวิจัยสมัครเข้าร่วม "โครงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข" ขอให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งใบสมัครและเอกสารเชิงแนวคิด (Concept paper) โดยทำหนังสือผ่านหัวหน้าหน่วยงานไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพ85ff5519bcfa70d4232474ac15d9105a.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2018-01-10
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว91
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031