เลขที่หนังสือที่ สธ 0216/37102
เรื่องขอเชิญสมัครขอรับรางวัล United Nation Public Service Awards 2018
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2018 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการสมัครขอรับรางวัลได้ที่เวปไซต์ http://www.opdc.go.th/spevial.php?spc_id1&content_id=3667
ไฟล์หนังสือ/ภาพ59d9df6979ae8bd9a5e7fc7ea4e7077f.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2018-01-09
แสดงหน้าเว็บหลัก...14
อ่านแล้ว243
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031