รหัส882
เลขที่หนังสือคำสั่งที่ 48-49-50/2559
เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ 1/2559
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ 1/2559 1.นายคิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประธาน 2.นายอภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองประธาน 3.นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรรมการ 4.นายวิทวัส ละอองทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการ 5.นายวิโรจน์ ขวัญมา นายช่างเทคนิคชำนาญงาน กรรมการ 6.นายมนตรี เทเวลา สาธารณสุขอำเภอแกดำ กรรมการ 7.นายวัฒนศักดิ์ ไกรจันทร์ เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน รพ.บรบือ กรรมการ 8.นายพัทยะ ธรรมบุตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.มหาสารคาม กรรมการ 9.นายเดชาชิต แก้วม่วง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ 10.นายบัญชา อุดมวิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 11.นายสุเมธ ระโยธี นักวิชกาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
ไฟล์หนังสือ/ภาพ41c45937bb3cd0d599f0a622d4898172.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก75
ลงวันที่2018-01-08
แสดงหน้าเว็บหลัก...19
อ่านแล้ว1124
สร้างโดยbancha
สังกัด00031