เลขที่หนังสือสวรส. ๐๒.๑/ ว ๓๕๐
เรื่องประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันระบบวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวิจัย ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ www.hsri.or.th/register/meeting1 (รับสมัครผ่านเวปไซต์เท่านั้น) โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัดเพียง ๓๐๐ ท่านแรก) ปิดรับสมัครภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ หรือจนกว่าจะเต็ม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ9d11ecb2fc655782da19de7d1917bb4c.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2017-12-29
แสดงหน้าเว็บหลัก...1
อ่านแล้ว215
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031