รหัส8089
เลขที่หนังสืออย 0033.1/ว30 ลว 17 มิถุนายน 2565
เรื่องโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำดงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ38999bbef86a65f0f2efa73d14535f9f.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก34
ลงวันที่2022-06-24
แสดงหน้าเว็บหลัก...33
อ่านแล้ว26
สร้างโดยอรกานต์ มุลิจันทร์
สังกัด00031