รหัส8081
เลขที่หนังสือพบ 0033.2/ว.4 ลว.17 มิถุนายน 2565
เรื่องโรงพยาบาลพระจอมเกล้า รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ5ab299b792589d4de934dc73ed09eb36.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก34
ลงวันที่2022-06-22
แสดงหน้าเว็บหลัก...33
อ่านแล้ว24
สร้างโดยอรกานต์ มุลิจันทร์
สังกัด00031