รหัส8079
เลขที่หนังสือมค0032.301/03/ว1075 ลว.15 มิถุนายน 2565
เรื่องโรงพยาบาลวาปีปทุม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพe3c32a3bc0e90f4c496aa72e7b29c5e4.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก34
ลงวันที่2022-06-22
แสดงหน้าเว็บหลัก...33
อ่านแล้ว57
สร้างโดยอรกานต์ มุลิจันทร์
สังกัด00031