รหัส8074
เลขที่หนังสือมค0033.012/ว1750 ลว 13 มิถุนายน 2565
เรื่องประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก หรือเภสัชสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ9c804caa2ea743fc0b4b9ecb5cab54a2.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก34
ลงวันที่2022-06-13
แสดงหน้าเว็บหลัก...5
อ่านแล้ว96
สร้างโดยอรกานต์ มุลิจันทร์
สังกัด00031