รหัส7910
เลขที่หนังสือสัญญา 80/2565
เรื่องสัญญาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ1d4ae546d03778997e85a2ecea60085a.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก59
ลงวันที่2022-05-10
แสดงหน้าเว็บหลัก...32
อ่านแล้ว103
สร้างโดยprakong2560
สังกัด00031