รหัส7586
เลขที่หนังสือสธ 0443.5/ ว 128
เรื่องขอเชิญส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 โดยกลไกลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ประจำปี 2565
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมกระทรวงสาธารณสุข แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 โดยกลไกลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพ71cc970b58636a32f6289e47a3633c32.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก1006
ลงวันที่2022-02-24
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว151
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031