รหัส7059
เลขที่หนังสืออว. 8422/ 3346
เรื่องขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุททธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2565 ุร่นที่ 10 (ออนไลน์)
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุททธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 10 (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 โดยมีค่าลงทะเบียนท่านนละ 3,400 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก1006
ลงวันที่2021-11-04
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว363
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031