รหัส7005
เลขที่หนังสือสธ 0219/ ว 64
เรื่องขอเชิญส่งโครงร่างงานวิจัย (Proposal) เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานบริหารการวิจัยและนวัตกรรมสาธารณสุข (สบวส.) ขอเชิญส่งโครงร่างงานวิจัย (Proposal) เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพ57e3f41c3d7b2da68a51d8e24c6345b7.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก1006
ลงวันที่2021-10-20
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว353
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031