เลขที่หนังสือมค 0032.001/-
เรื่องสรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2560 ครั้งที่ 9/2560
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.) และรายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 ครั้งที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-17.00น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ไฟล์หนังสือ/ภาพab45a805bdcb0b885020ec2bb88bd2b2.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก102
ลงวันที่2017-10-12
แสดงหน้าเว็บหลัก...8
อ่านแล้ว264
สร้างโดยsumatbcs
สังกัด00031