รหัส6276
เลขที่หนังสือที่ อย 0032.1/ว10
เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมรายละเอียดตามไฟล์ที่ส่งมาด้วย
ไฟล์หนังสือ/ภาพ6b1fec15f59c9a5d52d38cb3a919cc6d.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก34
ลงวันที่2021-05-28
แสดงหน้าเว็บหลัก...1
อ่านแล้ว471
สร้างโดยdencirome
สังกัด44