รหัส6134
เลขที่หนังสือ1/2564
เรื่องขอเชิญส่งผลงานวิชาการงานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2564
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการพัฒนางานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการงานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยสามสรถส่งชื่อและผลงานวิชาการไปยัง E-mail : primatyremed@gmail.com ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพc722a75e429c131690564b0e7cf72777.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก1006
ลงวันที่2021-05-03
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว253
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031