เลขที่หนังสือ88/2560
เรื่องประกาศสอบราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การบำบัด รักษาและฟื้นฯเพื่อการเลิกบุรี่และสุรา
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพaaab8016e611ed0219d3d8651b196a50.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก104
ลงวันที่2017-08-22
แสดงหน้าเว็บหลัก...3
อ่านแล้ว146
สร้างโดยworayod
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อJan 23, 2018 3:44:53 AM
สร้างโดยระบบเมื่อAug 22, 2017 9:56:42 AM
สังกัด00031