เลขที่หนังสือมค.0032.012/- ลว. 3 ก.ค. 60
เรื่องประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ0c073190ab788b6c3734eaddcec14263.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก78
ลงวันที่2017-07-19
แสดงหน้าเว็บหลัก...5
อ่านแล้ว353
สร้างโดยจินตนา
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อDec 16, 2017 10:45:58 AM
สร้างโดยระบบเมื่อJul 19, 2017 7:23:33 AM
สังกัด00031