เลขที่หนังสือ-
เรื่องเอกสารประกอบการบรรยายสรุปการตรวจราชการ1-2560
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารประกอบการบรรยายสรุปการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฏาคม 2560
ไฟล์หนังสือ/ภาพinspector-2-2560.zip
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก5
ลงวันที่2017-07-12
แสดงหน้าเว็บหลัก...14
อ่านแล้ว163
สร้างโดยbancha
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อAug 24, 2017 8:53:56 AM
สร้างโดยระบบเมื่อJul 12, 2017 7:30:13 AM
สังกัด00031