รหัส5017
เลขที่หนังสือมค 0032.008/ว3023
เรื่องขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประขำปี 2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 111(2/2563) ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ไฟล์หนังสือ/ภาพ93f228b5d4673658f68258cf2ddc2dfa.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก73
ลงวันที่2020-10-30
แสดงหน้าเว็บหลัก...1
อ่านแล้ว530
สร้างโดยpetcha
สังกัด00031