รหัส4856
เลขที่หนังสือประกาศ ณ วันที่ 22 ก.ย. 63
เรื่องประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ) นักวิชาการเงินและบัญชี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ9f56ab419dc0b81c30d331a5885e118c.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก78
ลงวันที่2020-09-23
แสดงหน้าเว็บหลัก...5
อ่านแล้ว370
สร้างโดยจินตนา
สังกัด00031