รหัส484
เลขที่หนังสือ
เรื่องเครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อมแบบประมวณผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs (รพ.ชื่นชม)
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมเครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อมแบบประมวณผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs
ไฟล์หนังสือ/ภาพ65ba1b7825d9e1c429ff40e632d3b29b.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก144
ลงวันที่2017-05-19
แสดงหน้าเว็บหลัก...29
อ่านแล้ว22
สร้างโดยbancha
สังกัด00031