รหัส4764
เลขที่หนังสือสธ 0219/ 15134 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560
เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal ประจำปี 2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักวิชาการสาธารณสุข ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ผ่านระบบการประชุมแบบ Visual Online สามารถเข้าร่วมประชุมได้ที่เว็ปไซต์ www.moph.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2563 โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพba5bd102ec18212884b886a4c52b9282.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2020-08-13
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว639
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031