รหัส4706
เลขที่หนังสือนพ0032.201.ว 10768 ลว. 24 ก.ค. 2563
เรื่องโรงพยาบาลนครพนม รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ8073ff8f8d29baefcfc978f6b44c695c.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก78
ลงวันที่2020-07-30
แสดงหน้าเว็บหลัก...33
อ่านแล้ว448
สร้างโดยจินตนา
สังกัด00031