รหัส4678
เลขที่หนังสือมค.0032.012/ว2094,2095 ลว. 15 ก.ค. 63
เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลนาดูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ9c6c945143ffd45b1385df9de3934f6b.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก78
ลงวันที่2020-07-15
แสดงหน้าเว็บหลัก...5
อ่านแล้ว130
สร้างโดยจินตนา
สังกัด00031