รหัส4611
เลขที่หนังสือสัญญาเลขที่ 113/2563
เรื่องสัญญาซื้อขายกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมรายละเอียดสัญญาซื้อขายกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา
ไฟล์หนังสือ/ภาพ369cfb89931c791938eddafac9830511.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก59
ลงวันที่2020-06-30
แสดงหน้าเว็บหลัก...32
อ่านแล้ว43
สร้างโดยprakong2560
สังกัด00031