รหัส4498
เลขที่หนังสือcovid1
เรื่องประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 12/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุ ฉบับที่ 12/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพe5f06463ebe2a1ede27dd5c24332942d.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก18
ลงวันที่2020-06-14
แสดงหน้าเว็บหลัก...42
อ่านแล้ว516
สร้างโดยbancha
สังกัด00031