รหัส4464
เลขที่หนังสือ002
เรื่องเอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2/2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารประกอบการประชุมเตรียมข้อมูลตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติกระทรวงสาธารณสุข และการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2/2563 วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2020-06-02
แสดงหน้าเว็บหลัก...14
อ่านแล้ว850
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031