รหัส4457
เลขที่หนังสือcovid1
เรื่องกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 11/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563...โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพe242c0c2f7d36f3d08339851097a2ad6.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก18
ลงวันที่2020-05-31
แสดงหน้าเว็บหลัก...42
อ่านแล้ว552
สร้างโดยbancha
สังกัด00031