เลขที่หนังสือมค.0032.301/08/ว1250 ลว. 26 พ.ค. 63
เรื่องโรงพยาบาลนาเชือก รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ(รายวัน)
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ7097abc51c8796146fbfa41c36c83ae9.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก78
ลงวันที่2020-05-29
แสดงหน้าเว็บหลัก...33
อ่านแล้ว63
สร้างโดยจินตนา
สังกัด00031