เลขที่หนังสือcovid7
เรื่องประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/122/T_0024.PDF
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/122/T_0024.PDF
ไฟล์หนังสือ/ภาพ55c6b269c09af2a79b257d5fdeeaa23a.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก18
ลงวันที่2020-05-28
แสดงหน้าเว็บหลัก...42
อ่านแล้ว28
สร้างโดยbancha
สังกัด00031