รหัส4365
เลขที่หนังสือมค0032.012/ว1450,ว1451,ว7849 ลว. 13 ม.ค. 63
เรื่องประกาศรับสมัครค้ดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ23596ce15de5ee24a563e24e9c65827c.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก78
ลงวันที่2020-05-13
แสดงหน้าเว็บหลัก...5
อ่านแล้ว201
สร้างโดยจินตนา
สังกัด00031