เลขที่หนังสือcovid7
เรื่องด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 25673 วันที่ 10 พ.ค. 63 เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ8e076b4a7034e07ac4a522937aef0faf.jpg
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก18
ลงวันที่2020-05-11
แสดงหน้าเว็บหลัก...42
อ่านแล้ว10
สร้างโดยbancha
สังกัด00031