รหัส4228
เลขที่หนังสือมค๐๐๓๒.๐๐๘/ว๑๒๒๖
เรื่องประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมทั่วไป หลักสูตร ๓ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและสถาบันทันตกรรม สอบถาม ได้ที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โทร ๐๔๔-๒๓๒๐๓๗-๘
ไฟล์หนังสือ/ภาพ481d3d2d85c6854c3c5ec3b0846cfd5d.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก73
ลงวันที่2020-04-20
แสดงหน้าเว็บหลัก...2
อ่านแล้ว152
สร้างโดยsiraprapha
สังกัด00031