รหัส3938
เลขที่หนังสือสธ 0232.03/ ว 451
เรื่องขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC2020)
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยกรมการแพทย์และภาคีเครือข่ายวิชาการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC2020) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2563 จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการประเภท งานวิจัย งานพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรมหรือผลงานวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หัวข้อ "การวางแผนดูแลรักษาตนเองล่วงหน้า (advance care planning) " ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพ2833d4651a36c572ec0c8e90ee7a7bda.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2020-02-19
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว982
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031