รหัส3922
เลขที่หนังสือ-
เรื่องเอกสารประกอบการประชุมการชี้แจงแนวทางและรายละเอียด (Template) ตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติราชการ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารประกอบการประชุมการชี้แจงแนวทางและรายละเอียด (Template) ตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติราชการ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพdb993c79d43ef378432d5ae31bdce4bf.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก9
ลงวันที่2020-02-19
แสดงหน้าเว็บหลัก...14
อ่านแล้ว616
สร้างโดยsumatbcs
สังกัด00031