รหัส3921
เลขที่หนังสือ-
เรื่องวาระการประชุมชี้แจงแนวทางและรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับอำเภอ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมวาระการประชุมชี้แจงแนวทางและรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับอำเภอ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพ4c5bd5aae81d52f274f3383d8210b637.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก9
ลงวันที่2020-02-19
แสดงหน้าเว็บหลัก...1
อ่านแล้ว407
สร้างโดยsumatbcs
สังกัด00031