รหัส3540
เลขที่หนังสือสธ 0604.04/ว 1830
เรื่องการเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMCs Award
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนดจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่มเมืองทองะานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้จัดให้มีการคัดเลือกผลงานเพื่อรับรางวัล DMCs Award โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ประเภทงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทหนังสือ/ตำรา ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และประเภทการพัฒนาบริการหรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์ จึงขอเชิญหน่วยงานที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล DMCs Award ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.dmsc.moph.go.th และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันที่ 30 มกราคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์หนังสือ/ภาพdab4bc448096e0623846bdf4173638b6.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก35
ลงวันที่2019-12-02
แสดงหน้าเว็บหลัก...12
อ่านแล้ว1347
สร้างโดยsirimaporn
สังกัด00031